Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

VZN

2024

Dodatok č. 2_2024 k VZN č. 1_2015 - o sociálnych službách (zmena sadzby opatrovateľskej služby)

Dodatok č. 2_2024 k VZN č. 1_2015 - o sociálnych službách (zmena sadzby opatrovateľskej služby).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,18 kB
Stiahnuté: 10×
Vložené: 9. 7. 2024

VZN obce Tešedíkovo č. 1/2024, ktorým sa zrušuje VZN obce Tešedíkovo č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení na území obce Tešedíkovo vrátane jeho dodatkov č. 1., 2., a 3.

VZN č. 1_2024 - zrušenie VZN č. 1_2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení na území obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,89 kB
Stiahnuté: 39×
Vložené: 17. 1. 2024

2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tešedíkovo č. 4/2023 o dani z nehnuteľnosti, dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, dani za ubytovanie a dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 4_2023 - daň z nehnuteľností, za psa, za pred. automaty....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 492,76 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 13. 12. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tešedíkovo č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN č. 3_2023 -miestny poplatok za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 481,54 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 13. 12. 2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tešedíkovo č. 2/2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Tešedíkovo č. 1/2000 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

VZN č. 2_2023 - zrušenie VZN č. 1_2000 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,47 kB
Stiahnuté: 49×
Vložené: 15. 11. 2023

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Tešedíkovo č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení na území obce Tešedíkovo

Dodatok č.-3-k-VZN-č.-1_2020-o-urceni-vysky-financnych - v roku 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,55 kB
Stiahnuté: 90×
Vložené: 15. 3. 2023

2022

Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dodatok č. 1_2022 k VZN č. 1_2015 - o sociálnych službách (stravovanie ubytovaných a dôchdodcov obce).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,15 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 17. 12. 2022

VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN č. 4_2022 miestne poplatky za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,71 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 17. 12. 2022

VZN č. 3/2022 o dani z nehnuteľnosti, dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, dani za ubytovanie a dani za užívanie verejného priestranstvasa, dani za predajné automaty

VZN č. 3_2022 - daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 488,7 kB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 18. 5. 2023

Dodatok č. 4/2022 k VZN č. 1/2017 v znení Dodatku č. 2/2019 a Dodatku č. 3/2022 - výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klubu detí

Dodatok č. 4_2022 k VZN č. 1_2017 - miestny poplatok v MŠ, klub detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,87 kB
Stiahnuté: 88×
Vložené: 20. 10. 2022

Dodatok č. 3/2022 K VZN č. 1/2017 v znení Dodatku č. 2/2019 Obce Tešedíkovo o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a materských šk

Dodatok č. 3_2022 k VZN č. 1_2017 - čiastočná náhrada nákladov v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 503,15 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 31. 8. 2022

Všeobecné záväzné nariadenie obce Tešedíkovo č. 2/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

VZN č. 2_2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,52 kB
Stiahnuté: 108×
Vložené: 28. 7. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tešedíkovo č. 1/2022 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene

VZN č. 1_2022 udržiavanie čistoty v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,77 kB
Stiahnuté: 106×
Vložené: 28. 7. 2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení na území obce Tešedíkovo.

Dodatok č.-2-k-VZN-č.-1_2020-o-urceni-vysky-financnych - v roku 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,68 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 13. 4. 2022

2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení na území obce Tešedíkovo.

Dodatok č.-1-k-VZN-č.-1_2020-o-urceni-vysky-financnych.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,42 kB
Stiahnuté: 222×
Vložené: 17. 5. 2021

VZN č. 7/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tešedíkovo

VZN_č. 7_7020_o_nakladní_s_KO_a_DSO - Tešedíkovo 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 622,93 kB
Stiahnuté: 291×
Vložené: 16. 12. 2020

VZN č. 6/2020 - miestne dane a poplatky

VZN_č. 6_2020_-_daň_z_nehnut.,_TKO,_ver._priestr.,_ubytov..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,21 kB
Stiahnuté: 275×
Vložené: 16. 12. 2020
Zobrazené 1-20 z 103