Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

TAB

 

Erb mesta Tab

Najstarším partnerským mestom našej obce je mesto Tab v Maďarskej republike. Zmluva o partnerskej spolupráci medzi obcami vznikla 29. septembra 2001.

Primátorom mesta Tab je pán Jenő Schmidt.