Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Prednostka obecného úradu

 

Gertrúda KOVÁCSOVÁ

kontakt: 031/590 2885

mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

 

           Evidencia SHR 

           Určenie a zrušenie súpisných čísiel - Register adries

           Elektronická schránka Slovensko - príjem, odoslanie elektronickej pošty

           Osvedčovanie podpisov a listín           

           Organizačné zabezpečenie zasadnutí OZ, zápisnice a uznesenia  zo zasadnutí OZ

           Organizačno-technické zabezpečenie volieb, vydávanie voličských preukazov 

           Vypracovanie kúpno-predajných zmlúv medzi obcou a obyvateľmi

           Evidencia majetku obce