Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Obecný rozhlas

Rozhlasová relácia

 

Vyhlasovanie oznamov v miestnom rozhlase obce je denne o 9:00 hodine a o 15:00 hodine.  

Poplatok platí fyzická  osoba  alebo právnická osoba, ktorá požiada o vyhlásenie oznamu v miestnom rozhlase ústnou alebo písomnou formou. Poplatok je potrebné uhradiť v pokladnici obecného úradu alebo na účet obce ešte pred vyhlásením oznamu v miestnom rozhlase.

Poplatky:

Rozhlasová relácia - blahoželanie - 4,00 EUR

Rozhlasová relácia - komerčný oznam, ostatné oznamy - 2,00 EUR

Rozhlasová relácia - miestne organizácie, smútočné oznamy - bez poplatku