Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Rímsko-katolícky farský úrad

sídlo farnosti: Tešedíkovo 44, 925 82 

správca farnosti:  Vdp. Mgr. Szabolcs Sankó - farský administrátor

Tel.: 031/77 95 220

e-mail: farnost.tesedi­kovo(at)abu.sk

fara