Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Rímsko-katolícky farský úrad

sídlo farnosti: Tešedíkovo 44, 925 82 

správca farnosti:  Vdp. Mgr. Szabolcs Sankó - farský administrátor

Tel.: 0911 558 885

e-mail: farnost.tesedi­kovo(at)abu.sk

fara