Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Rímsko-katolícky farský úrad

Tešedíkovo 44, 925 82 

farnosť spravovaná z Diakoviec:                                                                                                          kňazi vo farnosti:                                                                                                                                      Vdp. Ladislav Tóth - kanonik, assessor, biskupský vikár - farár,                                                       Vdp. Mgr. Szabolcs Sankó - kaplán

Tel.: 031/77 95 220fara