Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Evanjelický farský úrad

Evanjelický  ( augsb. vyznania) farský úradkostol
filiálka Tešedíkovo

Mgr. Zora Tuláková –farárka

Tel.: 031/771 2029