Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Obec

Vážení návštevníci,

dovoľte, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravila a privítala v mene obyvateľov obce    Tešedíkovo. Naša obec sa rozprestiera v okrese Šaľa, patriacom do Nitrianskeho VÚC, v srdci Matúšovej zeme, západne od rieky Váh a severovýchodne od Malého Dunaja. Sme strediskovou obcou južného regiónu okresu Šaľa. V súčasnosti máme 3 750 obyvateľov, ktorí tu našli kolísku rodinného zázemia, aj vďaka vyspelej a celoplošne zabezpečenej infraštruktúre.

Samospráva našej obce venuje obzvlášť veľkú pozornosť mladým rodinám. Snaží sa pre ne vytvoriť prijateľné podmienky budovaním moderných obecných bytov, dosiahnuteľných pre širokú sféru spoločnosti. Verím, že návštevníci našej internetovej stránky získajú celoplošný a spravodlivý obraz našej dediny, ako aj regiónu, do ktorého ich prilákajú najmä poľovnícke revíry, možnosti rybolovu, ľudová architektúra, ktorá sa zachovala v obci a v regióne.

Prajem Vám, aby ste sa počas návštevy obce Tešedíkovo a jej webovej stránky cítili príjemne. Budem rada, ak si svoje názory, otázky a pripomienky k prezentácii obce budete uplatňovať v časti "Napíšte nám".

Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi - starostka obce Tešedíkovo

 

starostka