Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Občianske združenie Pered

Predseda: Ing. Alexander Mozoli
Tel. +421 903 784 321

Adresa:
Občianske združenie Pered
Žiharecká 860
925 82 Tešedíkovo
 
IČO: 37960792

Občianske združenie Pered  bolo príslušným štátnym orgánom zaregistrované v roku 2003. Poslaním združenia je podpora a rozvoj kultúrno - spoločenského života v obci, podpora spoločenských organizácií, škôl, materských škôl, rozvoj a ochrana duchovných hodnôt, ochrana a tvorba životného prostredia a zachovanie kultúrnych hodnôt.
Občianske združenie bude realizovať dosiahnutie cieľov získavaním prostriedkov z 2 % z dane fyzických a právnických osôb a z grantových programov nadácií.

Údaje pre vyplnenie:
*Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej/právnickej osoby v prospech Občianskeho združenia Pered   
• - právnické osoby - daňové priznanie  IV. Časť
• - fyzické osoby - daňové priznanie XII. Oddiel
• - zamestnanci - samostatné tlačivo, ktoré spolu s potvrdením zaplatenej
• - dane od zamestnávateľa treba doručiť na príslušný daňový úrad do 30. apríla príslušného roka

Za Vašu podporu ďakujeme.       
S úctou,
členovia výboru

TLAČIVÁ K STIAHNUTIU:

Žiadosť o dotáciu-finančnú podporu na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov na podporu kultúry, športu a aktivít na území obce Tešedíkovo

Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti"

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane"

Zápisnica zo zasadnutia Občianskeho združenia Pered zo dňa 24.3.2010

Zápisnica zo zasadnutia Občianskeho združenia Pered zo dňa 11.10.2011