Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

MŠ s VJM, č. 325

 

 

Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským - Óvoda

Adresa:

Sídlisko Budúcnosť č 325, 925 82 Tešedíkovo

Telefón:

031 569 4245

Poverená riaditeľka:

Berky Angelika

Vyučovací jazyk:

maďarský


Základné údaje:

Prevádzka MŠ: MŠ poskytuje celodenný pobyt alebo poldenný pobyt detí. MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch a to od 6,30 - 16,30 hod. Prevádzka je každoročne prerokovaná s rodičmi na prvom rodičovskom združení, na prvom zasadnutí Rady školy a odsúhlasuje ju zriaďovateľ, ktorým je Obecný úrad Tešedíkovo.


Konzultačné hodiny riaditeľky:

párny týždeň: 12,00- 13,00 hod. (streda)                       
nepárny týždeň: 14,30-15,30hod. (streda)