Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Klub dôchodcov

Predsedníčka klubu dôchodcov:  Viola Némethová

V súčasnosti výbor Klubu dôchodcov tvoria: Alžbeta Takácsová - podpredsedníčka,  Ján Borsányi - pokladník, Katarína Gálová - výber členského, Aurélia Lelovicsová - kronikárka. 

Adresa:
Klub dôchodcov v Tešedíkove
925 82 Tešedíkovo

 

Klub dôchodcov v Tešedíkove bol zriadený v roku 2002, spočiatku mal 100 členov. Vo funkcii predsedníčky klubu od jeho zriadenia bola bývalá učiteľka ZŠ Elena Kocsisová, tajomníčkou bola Mária Barcziová, pokladňu viedla Viola Szádoczká, vedúcou speváckeho zboru bola Alžbeta Somogyiová, kroniku klubu viedla pani Terézia Bendeová. 

Členovia klubu sa stretávajú 1x v týždni (v utorok) v priestoroch kultúrneho domu. Usporadúvajú oslavy (Deň matiek, Deň dôchodcov, Adventné čakanie - Vianoce), spoločné zájazdy, napr. návštevy termálneho kúpaliska vo Veľkom Mederi, oslavujú meniny členov klubu. 

Založili aj spevácky zbor pod vedením Alžbety Somogyiovej. Spevácky zbor pravidelne vystúpi na kultúrnych podujatiach obce. Od roku 2019 vedúcou speváckeho zboru klubu dôchodcov je pani Anna Szarková. 

 

 

klubklub