Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Návrh na zrušenie prechodného pobytu

 

Podanie návrhu k zrušeniu prechodného pobytu

Prechodný pobyt môže byť občanovi zrušený na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený.

Návrh nemožno podať voči :

  • vlastníkovi,
  • spoluvlastníkovi

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci môžu podať návrh na zrušenie prechodného pobytu na ohlasovni pobytu v obci, v ktorej sa nachádza nehnuteľnosť a v ktorej je na prechodný pobyt prihlásený občan, voči ktorému návrh na zrušenie prechodného pobytu smeruje.

Vlastník alebo všetci spoluvlastníci

Predložia platný doklad totožnosti, predložia písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu občanovi podpísaný vlastníkom alebo všetkými spoluvlastníkmi (ak niektorý z vlastníkov nebude prítomný na ohlasovni pobytu pri podávaní návrhu, jeho podpis na písomnom podaní musí byť osvedčený), poskytnú údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti.

 

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia

google-play-downloadapp-store-download

Facebook

Virtuálny cintorín

Virtuálny cintorín