Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Úradné oddelenia a úradné hodiny

Adresa: Obec Tešedíkovo, Obecný úrad

Tešedíkovo č. 860, 925 82  Tešedíkovo

Kontakty:

       Sekretariát, matričný úrad:          +421 31 7795 411

        Prednostka:                                   +421 31 590 2885

        Dane, poplatky, pohrebníctvo:   +421 31 590 2884

        Kultúra:                                          +421 31 590 2886

        Bytové hospodárstvo,                                                                                                                                      stavebný úrad:               +421 31 590 2887

        Ekonomické oddelenie:               +421 31 590 2889

        Mzdová učtáreň:                           +421 31 590 2888

 

mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

IČO: 00306215

DIČ: 2021024060

IBAN: SK83 0200 0000 0000 2192 1132

 

Otváracie hodiny obecného úradu:

Pondelok:                08:00 - 15:30

Utorok:                     08:00 - 12:00

Streda:                     07:30 - 17:00 (Stavebný úrad:   07:30 - 16:30) 

Štvrtok:                    NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok:                     08:00 - 14:00

Obedňajšia prestávka:      12:00 - 12:30