Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Úradné oddelenia a úradné hodiny

 

Adresa: Obec Tešedíkovo, Obecný úrad,

Tešedíkovo 860, 925 82  Tešedíkovo

Telefónne kontakty:

        Sekretariát:                                          +421 31 7795 411

        Prednostka:                                         +421 31 590 2885

        Dane, poplatky, pohrebníctvo:       +421 31 590 2884

        Matričný úrad:                                     +421 31 7795 411

        Bytové hospodárstvo, dom kultúry,

        stavebný úrad:                                     +421 31 590 2887

mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

IČO: 00306215

DIČ: 2021024060

IBAN: SK83 0200 0000 0000 2192 1132

 

Otváracie hodiny obecného úradu:

Pondelok:          08:00 - 15:30

Utorok:               08:00 - 12:00

Streda:               07:30 - 17:00   (Stavebný úrad: 07:30 - 16:30) 

Štvrtok:              NESTRÁNKOVÝ DEŇ 

Piatok:                08:00 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 13:00

Základy používania jazyka menšiny v úradnom styku

Dvojjazyčnosť - používanie menšinového jazyka