Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Mzdová účtáreň

 

Matilda SZABOVÁ


Tel:   031 7795411
mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

           Evidencia zamestnancov obce

           Spracovanie miezd pre pracovníkov Obce Tešedíkovo

           Vystavenie platobných výmerov, výplatných listín a mzdových výkazov

           Opatrovateľská služba pre starých občanov a občanov ťažko zdravotne                                     postihnutých - evidencia žiadostí, podávanie informácií

           Znečisťovanie ovzdušia – prevádzkovatelia malého zdroja znečisťovania –                                 oznámenie údajov podľa Zákona 401/1998 Z.z.