Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Technické služby

Vedúci: Ing. Zoltán Szabó

tel. kontakt: 0908 132 004

 

           Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu

           Zber, preprava tuhého komunálneho odpadu a zeleného odpadu

           Starostlivosť o verejnú zeleň v obci

           Údržba miestneho cintorína

           Údržba detských ihrísk, pieskovísk

           Zimná údržba miestnych komunikácií

           Zabezpečenie vianočnej výzdoby obce