Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Dom kultúry

Dom kultúry sa nachádza v centre obce, sídli v budove obecného úradu. Je to moderná poschodová budova, s nasledovnými priestormi:
reprezentačná miestnosť s kapacitou 50 osôb
výstavná miestnosť, resp. miestnosť pre školenia, kurzy, prednášky, prezentácie s kapacitou 60 osôb
spoločenská miestnosť s kapacitou 250 osôb
divadelná sála s veľkým javiskom s kapacitou 300 osôb
klubová miestnosť s kapacitou 50 osôb
moderne vybavená kuchyňa s kuchynským príslušenstvom
moderné sociálne miestnosti
šatne, skladové priestory a pod.
Poslaním domu kultúry je organizovať pamätné dni, spomienkové slávnosti a oslavy, sprostredkovať informácie a poznatky z kultúry, vedy a techniky, organizovať kultúrne programy, koncerty, divadelné predstavenia a pod.

kulturny domkulturny domkulturny dom

 

 

 

 

Adresa:

Žiharecká 860kulturny dom
925 82 Tešedíkovo

prenájom priestorov DK - kontakt:            Anna Vargová, tel.: 031/7795411

 

Ponuka:

Vydávanie priestorov na stretnutia, prezentačné a predajné akcie obchodných firiem na semináre, kurzy a školenia, na usporadúvanie festivalov, prehliadok, sústredenia kultúrnych spolkov, usporiadavanie tanečných zábav, rodinných osláv, ozvučovanie rôznych podujatí, zabezpečovanie možnosti stravovania atď.


Štatistické ukazovatele

Štatistické ukazovatele zhromažďované pre Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum a ďalšie iné kultúrno - spoločenské organizácie o prebiehajúcich kultúrnych aktivitách je možné nájsť na stránke Ministerstva kultúry SR:
štatistické ukazovatele - www.culture.gov.sk