Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Obecné zastupiteľstvo - komisie

Založenie komisií obecného zastupiteľstva

vo volebnom období 2018-2022

 

Finančná komisia

Predseda: Ing. Július Zilizi

členovia:
Ing. Silvia Šestáková Czuczorová
Ing. Štefan Barczi
Gabriel Varga
Hedviga Barcziová
zapisovateľka: Katarína Győrögová

 

Komisia pre stavebníctvo, rozvoj a podnikanie

Predseda: Ladislav Somogyi

členovia:
Ing. András Baranyay
Anita Lacková
Martin Kanka
Mgr. Jaroslav Kovács
zapisovateľka: Gertrúda Kovácsová

 

Komisia kultúry

Predseda: Judita Jóšvaiová

členovia:
Zoltán Szabó
Mgr. Monika Malá
Ladislav Darázs
Zoltán Kovács
zapisovateľka: Mgr. Anikó Zilizi

 

Komisia školstva

Predseda: Mgr. Zuzana Szarková

členovia:
Roland Somogyi
MDDr. Peter Czakó
Ladislav Somogyi
Anita Barošová Lacková
zapisovateľka: Matilda Szabová

 

Sociálna a zdravotná komisia

Predseda: MDDr. Peter Czakó

členovia:
Mgr. Zuzana Szarková
Bernadeta Gáspárová
Emília Salátová
Mgr. Kristián Tóth
zapisovateľka: Ildikó Szabová

 

Komisia životného prostredia a poľnohospodárstva

Predseda: Roland Somogyi

členovia:
Ing. Zsolt Mészáros
Lelovics Tomáš
Ing. Tichomír Lelovics
Attila Turcsek
zapisovateľka: Matilda Szabová

 

Komisia športu a mládeže

Predseda: Zoltán Szabó

členovia:
Ing. Július Zilizi
Judita Jóšvaiová
Ing. Norbert Bende
PhDr. Kristián Czuczor
zapisovateľka: Anna Vargová

 

Komisia pre verejný poriadok dopravu a bezpečnosť

Predseda: Ing. Zsolt Mészáros

členovia:
Ing. András Baranyay
PhDr. Kristián Czuczor
Ing. Alexander Mozoli
Ing. Štefan Barczi
zapisovateľka: Matilda Szabová

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov  

Predseda: Ing. Zsolt Mészáros

členovia:
MDDr. Peter Czakó
Judita Jóšvaiová
Ing. András Baranyay
Ladislav Somogyi
zapisovateľka: Gertrúda Kovácsová