Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Ekonomické oddelenie

Ekonomické oddelenie

 

Katarína GYŐRÖGOVÁ
Tel:   031 590 2889
mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

         

          Samostatné a komplexné vedenie podvojného účtovníctva obce

          Spracovanie uzávierky, finančných výkazov a daňových priznaní

          Konsolidovaná účtovná závierka

          Zabezpečovanie dodržiavania účtovných termínov

          Spolupráca s externou audítorskou spoločnosťou 

          Rozpočtové hospodárenie obce

          Viacročný a programový rozpočet

          Záverečný účet obce a výročná správa obce

          Odbor školstva

          Zástupca matrikárky