Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov v pôsobnosti Komisie podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Komisia podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov týmto spôsobom plní svoju povinnosť uvedenú v uvedenom čl. 7 ods. 8 ústavného zákona.

majetkove priznanie za rok 2023 - Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi

majetkove priznanie za rok 2022 - Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi