Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

ZŠ s VJS

Základná školaskola

 

Adresa:

Školská 974
925 82 Tešedíkovo


Riaditeľka školy:

Mgr. Magdaléna Némethová


Zástupkyňa: 

Mgr. Lelovicsová Eva

Telefón: 031 77 95 334
Fax: 031 77 95 334
mail: zakladnaskolatesedikovo@stonline.sk
www: http://zstesedikovo.edupage.org/