Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Kultúrne pamiatky v obci

Božia muka s obrazom Sedembolestnej Panny Márie

Stojí pred vchodom do cintorína, postavená bola v 19. storočí.

Cintorín – 14 zastavení Krížovej cesty /štácie/

Sú to samostatné stavby, ktoré dali postaviť rodiny z Tešedíkova. Sú v nich maľované jednotlivé zastávky Krížovej cesty.

Cintorín – 14 zastavení Krížovej cesty /štácie/

Evanjelická modlitebňa

Modlitebňa sa nachádza v ulici Širokej. Vznikla v 50-tych rokoch 20. storočia prestavbou nedokončeného rodinného domu. Je to jednoloďová strohá stavba štvorcového pôdorysu. Jej fasády členia iba odĺžn9kové okná s oblými vpadlinami.

Evanjelická modlitebňa

Golgota – Kalvária

Stojí na konci Krížovej cesty pred kaplnkou. Na jeho vrchole sú tri kríže. V strede je kríž Ježiša Krista, po bokoch sú dvaja Lotri.

Golgota – Kalvária

Kaplnka Kalvárie

Postavený v roku 1869. Jednoloďová kaplnka stojí za Golgotou v cintoríne. Fasádu kaplnky členia pseudogotické hrotité okná. Vo vnútri presbytérium s polygonálnym uzáverom oddeľuje od lode víťazný oblúk. Na chôre je menšie harmónium.

Kaplnka Kalvárie

Pamätník bitky pri Tešedíkove z roku 1849

Pamätník v podobe obelisku dal postaviť v roku 1869 Spolok bratislavskej župy domobrancov na pamiatku padlých domobrancov. Aktívnym organizátorom jeho postavenia bol vtedajší notár obce Lajos Ürge, ktorý sám bol príslušníkom revolučných vojsk. Pamätník stojí pri cintoríne.


Pamätník bitky pri Tešedíkove z roku 1849

Pamätník obetiam I. svetovej vojny

Pamätník stojí na hlavnom námestí v upravenom prostredí. Bol postavený v roku 1931. Je to dielo bratislavského sochára, Jána Macka.

Pamätník obetiam I. svetovej vojny

Pamätník obetiam II. svetovej vojny

Bol postavený v roku 2002, stojí v cintoríne. Jeho autorom je šaliansky sochár Ondrej Csillag

Pamätník obetiam II. svetovej vojny

Pamätník vysťahovaných a deportovaných

Bol postavený v roku 1998, s kamennými kvádrami, názvami maďarských miest a obcí, kt. prisťahovalcov prijal medzi svojich občanov. Jeho autorom je mladý šaliansky sochár Ondrej Csillag.

Pamätník vysťahovaných a deportovaných

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

postavený v r. 1816-1820,vysvätený v r. 1820.Kostol Kostol v klasicistickom štýle-jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou bol postavený staviteľom Jurajom Schwartzom.

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

Socha sv. Donáta

Sochu dali postaviť Lénárd Szőke a Anna Kovács, vysvätená bola v roku 1939.

Socha sv. Floriána

Stojí v ulici Široká v blízkosti požiarnej zbrojnice. Postaviť ju dal Péter Dobis v roku 1871.

Socha sv. Floriána

Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha bola pôvodne postavená pred Úverovým družstvom, dnes sa nachádza medzi rímskokatolíckom kostolom a farou, kde bola prenesená. Je dielom Bertalana Miniusa z roku 1821.

Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha sv. Vendelína

Pochádza z r. 1915, nachádza sa na konci Salibskej ulici.

Trojičný stĺp

Stojí pred rímskokatolíckom kostolom.Pochádza z roku 1857, dal ho postaviť Gábor Somogyi.

Trojičný stĺp

Zvonica

V ulici Nový rad stojí vysoká zvonica so železnou konštrukciou z koľajníc, vo vrchnej časti s jedným zvonom.

Zvonica

Židovský cintorín

Síce v roku 1980 bol zrušený, ale časti jeho náhrobkov z 19. A 20. stor. sú umiestnené v parku zriadenom na mieste cintorína.

židovský cintorín 1