Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Kultúrne pamiatky v obci

Božia muka s obrazom Sedembolestnej Panny Márie

Stojí pred vchodom do cintorína, postavená bola v 19. storočí.

Cintorín – 14 zastavení Krížovej cesty /štácie/

Sú to samostatné stavby, ktoré dali postaviť rodiny z Tešedíkova. Sú v nich maľované jednotlivé zastávky Krížovej cesty.

#

Evanjelická modlitebňa

Modlitebňa sa nachádza v ulici Širokej. Vznikla v 50-tych rokoch 20. storočia prestavbou nedokončeného rodinného domu. Je to jednoloďová strohá stavba štvorcového pôdorysu. Jej fasády členia iba odĺžn9kové okná s oblými vpadlinami.

#

Golgota – Kalvária

Stojí na konci Krížovej cesty pred kaplnkou. Na jeho vrchole sú tri kríže. V strede je kríž Ježiša Krista, po bokoch sú dvaja Lotri.

#

Kaplnka Kalvárie

Postavený v roku 1869. Jednoloďová kaplnka stojí za Golgotou v cintoríne. Fasádu kaplnky členia pseudogotické hrotité okná. Vo vnútri presbytérium s polygonálnym uzáverom oddeľuje od lode víťazný oblúk. Na chôre je menšie harmónium.

#

Pamätník bitky pri Tešedíkove z roku 1849

Pamätník v podobe obelisku dal postaviť v roku 1869 Spolok bratislavskej župy domobrancov na pamiatku padlých domobrancov. Aktívnym organizátorom jeho postavenia bol vtedajší notár obce Lajos Ürge, ktorý sám bol príslušníkom revolučných vojsk. Pamätník stojí pri cintoríne.


#

Pamätník obetiam I. svetovej vojny

Pamätník stojí na hlavnom námestí v upravenom prostredí. Bol postavený v roku 1931. Je to dielo bratislavského sochára, Jána Macka.

#

Pamätník obetiam II. svetovej vojny

Bol postavený v roku 2002, stojí v cintoríne. Jeho autorom je šaliansky sochár Ondrej Csillag

#

Pamätník vysťahovaných a deportovaných

Bol postavený v roku 1998, s kamennými kvádrami, názvami maďarských miest a obcí, kt. prisťahovalcov prijal medzi svojich občanov. Jeho autorom je mladý šaliansky sochár Ondrej Csillag.

#

Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa

postavený v r. 1816-1820,vysvätený v r. 1820.Kostol Kostol v klasicistickom štýle-jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou bol postavený staviteľom Jurajom Schwartzom.

#

Socha sv. Donáta

Sochu dali postaviť Lénárd Szőke a Anna Kovács, vysvätená bola v roku 1939.

Socha sv. Floriána

Stojí v ulici Široká v blízkosti požiarnej zbrojnice. Postaviť ju dal Péter Dobis v roku 1871.

#

Socha sv. Jána Nepomuckého

Socha bola pôvodne postavená pred Úverovým družstvom, dnes sa nachádza medzi rímskokatolíckom kostolom a farou, kde bola prenesená. Je dielom Bertalana Miniusa z roku 1821.

#

Socha sv. Vendelína

Pochádza z r. 1915, nachádza sa na konci Salibskej ulici.

Trojičný stĺp

Stojí pred rímskokatolíckom kostolom.Pochádza z roku 1857, dal ho postaviť Gábor Somogyi.

#

Zvonica

V ulici Nový rad stojí vysoká zvonica so železnou konštrukciou z koľajníc, vo vrchnej časti s jedným zvonom.

#

Židovský cintorín

Síce v roku 1980 bol zrušený, ale časti jeho náhrobkov z 19. A 20. stor. sú umiestnené v parku zriadenom na mieste cintorína.

židovský cintorín 1