Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Matica slovenská

Predsedníčka MO Matice Slovenskej v Tešedíkove: 

Eva Kukučková, 925 82  Tešedíkovo


matica

 

 

 

 

 

 

A Matica slovenská je znovu aktívna

 

Slovenčina, kto ti dal toľko nežných krás,

že vždy ako potôčik zažblnkoceš v nás?

                                                       (Š. Moravčík)

Poslaním Matice slovenskej je rozvíjať a upevňovať slovenské vlastenectvo, prebúdzať národné povedomie Slovákov i krajanov žijúcich v zahraničí.

Cieľom Matice je prebudiť v mládeži túžbu po poznaní národných dejín, kultúry a vzťahu k národným tradíciám pričom napomáha k ich rozvoju.

Chcela by som načrieť do minulosti našej Miestnej organizácie Matice slovenskej. Bola založená v roku 1968 . Prvým predsedom bol p. Štefan Lochan. O rok neskôr sa predsedom MO Matice slovenskej stal Ján Zaťko, ktorý túto funkciu vykonával viac ako desať rokov. Po ňom prevzal štafetu Ján Matajs a neskôr p.  Anna Vasarábová. Podľa zápisníc z týchto rokov matičná organizácia žila rušným životom. Pravidelne sa konali divadelné predstavenia, dokonca samotní matičiari hrali ako amatérski herci. Našu obec navštevovali folklórne súbory a tanečné skupiny z celého Slovenska i zo zahraničia. Členovia sa tešili na organizované zájazdy. Navštívili Bradlo, Martin, Bojnice, Vysoké Tatry...  Spoznávali históriu našich miest a krásu nášho Slovenska. Veľmi úzka spolupráca bola s miestnou základnou školou. Učitelia i žiaci prispievali každoročne svojím programom na rôznych akciách a podujatiach, ktoré organizovala MO. Vyvrcholením celoročnej činnosti a snaženia organizácie bol tradičný matičný ples, na ktorej sa ľudia zabávali pri dobrej muzike a speve.

Dnes žijeme hektickým obdobím. Ľudia sa náhlia, pracujú, nemajú čas sa zastaviť.

A práve preto sme sa rozhodli, že by sme obnovili činnosť našej organizácie. Znovu uskutočňovať spoločné posedenia, spoločné akcie, kultúrne podujatia, zájazdy, plesy. Úzko spolupracovať s materskou školou i základnou školou. Spolupracovať a vymieňať si skúsenosti, nápady s ostatnými organizáciami v obci, a tak sa aktívne zapájať do spoločenského života.

Obnovujúce valné zhromaždenie MO Matice slovenskej sa uskutočnilo 4.11.2022. Za predsedníčku bola zvolená Eva Kukučková. Týmto zhromaždením sa obnovila Miestna organizácia Matice slovenskej v našej obci. Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo. S radosťou privítame medzi nás nových členov.

Naším najbližším podujatím bude Matičný ples, ktorý sa uskutoční 4.3.2023 v Kultúrnom dome v Tešedíkove, na ktorý Vás srdečne pozývame.

                                                                                                  Monika Krnáčová