Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Potvrdenie o pobyte

 

Občan môže požiadať o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte alebo o prechodnom pobyte evidovanom na území SR alebo o vydanie potvrdenia o ohlásení „trvalého“ alebo prechodného pobytu v zahraničí osobne na príslušnej ohlasovni. Za vydanie potvrdenia o pobyte je občan povinný uhradiť správny poplatok vo výške 5 EUR.