Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Zberný dvor a kompostáreň

 

vedúci: Zoltán BORSÁNYI 

tel.: 0918 328 876

sídlo: Tešedíkovo 1600, 925 82

 

Otváracie hodiny zberného dvora:

Utorok      8.00-15.00 hod.

Štvrtok     8.00-15.00 hod

Sobota     8.00-15.00 hod.

Prevádzkový poriadok kompostárne

 

KomposráreňKomposráreňKomposráreňKomposráreňKomposráreňKomposráreňKomposráreňKomposráreňKomposráreňKomposráreň