Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Bytové hospodárstvo, dom kultúry

 

Anna VARGOVÁ


Tel:    031 590 2887
mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

          Evidencia žiadostí o pridelenie nájomných bytov
          Vyhotovenie zmlúv o nájme bytu  a dodatkov k nájomným zmluvám
          Príjem podnetov, návrhov, sťažností od nájomníkov
          Sledovanie platieb, inkasovanie mesačného nájomného, za kúrenie,                                            za elektrinu a platby za vodné-stočné od nájomcov obecných nájomných bytov

          Evidencia parkovacích miest pred obecnými bytovkami - platby

          Nájom priestorov domu kultúry

          Príjem relácií do obecného rozhlasu 

          Príjem miestneho poplatku za trhové miesto