Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Dôležité kontakty

 

       OBEC TEŠEDÍKOVO

Obecný úrad, Dom kultúry

        Sekretariát:                                          +421 31 7795 411

        Prednostka:                                         +421 31 590 2885

        Dane, poplatky, pohrebníctvo:       +421 31 590 2884

        Matričný úrad:                                     +421 31 7795 411

        Bytové hospodárstvo, dom kultúry,

        stavebný úrad:                                     +421 31 590 2887

        Kultúra, iná agenda                            +421 31 590 2886

        Technické služby, kompostáreň       +421 903 812 747

        E-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk 

Lekár:
       
MUDr. Miloš Hoppan
        Tel.: +421 31 7795244

Detský lekár:
       
MUDr. Gabriel Tóth
        Tel.: +421 31 7795344 

Zubná ambulancia:
       
MUDr. Danuška Czaková

        Tel.: +421 31 7795241

Rímsko-katolícky úrad:
       
Tel.: +421 911 558 885

Evanjelický úrad Diakovce:
       
Tel.: +421 31 7712029

Pošta:
       
Tel.: +421 31 7795375 
        PO-UT-ŠTV-PIA
        8:00-13:00  13:30-15:00
        STR 8:00-13:00 14:00-17:00

 

Pohrebné služby, TAMARIA s.r.o.                                                                                                        Tel.: 0905 576 399

 

158 - Policajný zbor (zasahuje pri dopravných nehodách, páchaní trestnej činnosti, ...)
155 – Záchranná zdravotná služba (zasahuje pri ohrození života a zdravia)
150 – Hasičský a záchranný zbor (zasahuje pri likvidácii požiarov, úniku nebezpečných látok.

112 – linky pre poskytnutie pomoci občanom v tiesni a pre riešenie mimoriadnej situácie

 


Všetky práva vyhradené. Rozširovanie článkov a fotografií uverejnených na tejto web stránke, vrátane ich akejkoľvek časti, v tlačenej alebo v elektornickej forme, v maďarskom, slovenskom alebo v akomkoľvek inom jazyku je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom starostky obce Tešedíkovo.