Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Csemadok

Predsedníčka ZO Csemadok:  Mgr. Lívia Jurásová
tel. +421 31 7795416

Csemadok – Spoločenský a vzdelávací  Zväz Maďarov na Slovensku (ďalej ako Csemadok) je otvoreným kultúrnym a spoločenským zväzom, ktorý ochraňuje špecifické záujmy, napomáha účinnému pôsobeniu maďarskej civilnej spoločnosti a aktívne sa podieľa na realizácii rozvojových programov samospráv a užších regiónov.
 
Základná organizácia Csemadoku v Tešedíkove 16.1. 2010 oslavovala 60. výročie svojho založenia. Na slávnostnom podujatí spojeným slávnostným ukončením roku sa zúčastnila Erzsébet Száraz, predsedkyňa Oblastného výboru Csemadoku. Základná organizácia v Tešedíkove popri slov uznania a gratulácie dostala aj čestný diplom Republikovej rady Csemadoku.
 
Podobne, aj základná organizácia poďakovala čestným diplomom pre prácu tých inštitúcií, organizácií, kultúrnych skupín a osôb, ktoré v predošlých rokoch svojou prácou a podporou prispeli k činnosti miestnej organizácie Csemadoku. Na podujatí sme blahopriali jedinému živému zakladajúcemu členu našej organizácie, Vincentovi Csongárovi staršiemu. K slávnostnému programu patrilo vystúpenie kultúrnych skupín obce: Tešedíkovského ženského speváckeho zboru, citarovej speváckej skupiny a ženského chóru klubu dôchodcov. Žiaci ôsmeho ročníka ZŠ s VJM Tešedíkovo blahopriali našej organizácii  s prednesom básnickej - literárnej zložky. Hviezdou slávnostného programu bola cimbalová umelkyňa, Viktória Herencsárová, ktorá so svojou hrou očarila celé obecenstvo. Ďalej sme mohli tlieskať tanečníkom z Horných Salíb a dvom nadaným speváčkam, Noémi Takácsovej a Dáše Dudásovej.

(Fotogaléria)

Adresa:
ZO CSEMADOK
č,d, 1403
925 82 TEŠEDÍKOVO
 
Viac informácii: www.csemadok.sk

Oslava z príležitosti 70. výročia založenia MO Csemadok-u:

csemadokcsemadokcsemadokcsemadokcsemadokcsemadokcsemadokcsemadokcsemadokcsemadok