Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Modernizácia budovy požiarnej zbrojnice bezpečnostným systémom

PZ

Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

NSK

Realizované s finančnou podporou Nitrianskeho samosprávneho kraja

Cieľ projektu: Cieľom tohto projektu je zvýšiť bezpečnosť budovy požiarnej zbrojnice v obci tým, že sa nainštaluje kamerový systém a alarmové zariadenie, čím zabezpečíme ochranu budovy, ktorá je majetkom obce. Budova hasičskej zbrojnice sa nachádza v katastrálnom území obce Tešedíkovo, v centre obce, na parcele č. 1115/7. V budove sídli Dobrovolní hasičský zbor, a tu je umiestnené aj hasičské vozidlo vypožičané od Ministerstva vnútra SR. Tento projekt využije moderné technológie na ochranu a monitorovanie objektu, čím prispeje k ochrane majetku obce a zvýšeniu bezpečnosti v regióne.

Predmet projektu: Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť plne rekonštruovanú budovu požiarnej  zbrojnice tak, aby bol chránený pred neoprávneným prístupom a možnými ohrozeniami. Projekt zahŕňa nasledujúce aktivity:

  1. Inštalácia kamier: Nainštalovanie dvoch kamier na strategické miesta pri budove hasičskej zbrojnice. Tieto kamery budú sledovať vchody, okná a okolie budovy s cieľom zaznamenať potenciálne nebezpečenstvá.
  2. Inštalácia alarmu: Inštalácia moderného bezpečnostného systému, ktorý bude obsahovať detektory pohybu, dverové a okenné kontakty. Tieto prvky budú slúžiť na okamžité upozornenie oprávnených osôb (hasičov a bezpečnostných síl) v prípade, že sa objaví akýkoľvek neoprávnený prístup alebo pohyb vo vnútri budovy.
  3. Monitorovanie a riadenie: napájanie systému na vzdialené monitorovanie kamier.  To umožní hasičom a oprávneným osobám sledovať situáciu v reálnom čase a prijímať rýchle opatrenia v prípade potreby.

Inovatívne prvky projektu: Inovatívnym charakterom tohto projektu je využitie moderných technológií na zvýšenie bezpečnosti verejných budov, ako je hasičská zbrojnica obce Tešedíkovo. Implementácia kamier a alarmu poskytne nový stupeň ochrany a zabezpečenia, čo je inovatívny prístup k ochrane majetku a zlepšeniu bezpečnosti obyvateľstva.

Cieľové skupiny projektu: Cieľovými skupinami projektu sú:

  1. Obecné orgány: Projekt prispieva k ochrane majetku a bezpečnosti obce, čo je prioritou pre samosprávu.
  2. Hasiči: Hasičský zbor bude mať náležitú technickú podporu na zvládanie krízových situácií a rýchlu reakciu na potenciálne hrozby.
  3. Obyvatelia: Všetci obyvatelia obce budú mať prínos z vyššej úrovne bezpečnosti a ochrany svojho majetku.

Projekt prinesie výrazné zlepšenie bezpečnosti budovy hasičskej zbrojnice a jeho okolia, prostredníctvom implementácie moderných bezpečnostných opatrení.

PZ12345

Dátum vloženia: 20. 9. 2023 12:00
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 10. 2023 12:25
Autor: Správca Webu