Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Kultúra, knižnica

Kultúra - Alžbeta Borsányiová


tel:   031 7795314
mail: dk.tesedikovo@gmail.com

- zabezpečuje činnosť kultúrnych zariadení v obci: dom kultúry, knižnica, spoločenské centrum
- vedie harmonogram tradičných podujatí a podujatí DK, spoločenského centra
- spolupracuje so spoločenskými organizáciami
- zabezpečuje programy na obecné podujatia, podujatia pre deti a dospelých
- uzatvára nájomné zmluvy s usporiadateľmi podujatí, rodinných osláv v DK
- vytvára podmienky pre klubovú činnosť v kultúrnych zariadeniach obce
- vytvára podmienky pre prezentáciu záujmovej činnosti kultúrnych a spoločenských organizácií
- zabezpečuje projekty v oblasti kultúry
- vedie ročnú štatistiku v oblasti kultúry: kultúrno-osvetová činnosť, knižnica, kultúra národnostných menšín, periodická tlač