Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Zber komunálneho odpadu - 25. a 26. januára 2024

Zber komunálneho odpadu - 25. a 26. januára 2024

ZBERNÉ NÁDOBY VYLOŽTE PRED SVOJE NEHNUTEĽNOSTI NAJNESKÔR VŽDY V PRVÝ DEŇ ODVOZU, VO ŠTVRTOK RÁNO DO 6.00 HODINY.

Oznamujeme obyvateľom, že v roku 2024 zber a odvoz komunálneho odpadu v obci Tešedíkovo vykonáva firma: Komplex – odpadová spoločnosť, s.r.o. so sídlom v Pustých Sadoch. V obci sú na komunálny odpad určené 120 a 240 litrové plastové nádoby pre domácnosti a 120, 240 a 1100 litrové nádoby pre bytovky a podnikateľské subjekty.

POZOR, zberová spoločnosť odvezie iba nádoby určené na komunálny odpad, iné vrecia alebo iný zmesový komunálny odpad nad objem smetnej nádoby zberová spoločnosť neodvezie!

V obci  Tešedíkovo v roku 2024 vývoz smetných nádob je realizovaný 1 x za dva týždne (párne týždne roka), a to vždy vo ŠTVRTOK a v PIATOK

Najbližší zber sa koná 25. a 26. januára 2024 a ďalšie odvozy sa uskutočnia podľa harmonogramu, zverejneného v Tešedíkovských novinách a na webstránke obce www.tesedikovo.sk v sekcii Odvoz odpadov.

ZBEROVÁ SPOLOČNOSŤ PROSÍ OBČANOV, ABY ZBERNÉ NÁDOBY VYLOŽILI PRED SVOJE NEHNUTEĽNOSTI NAJNESKÔR VŽDY V PRVÝ DEŇ ODVOZU, VO ŠTVRTOK RÁNO DO 6.00 HODINY.

Dátum vloženia: 22. 1. 2024 8:24
Dátum poslednej aktualizácie: 22. 1. 2024 8:27
Autor: Správca Webu