Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad

Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad 1

Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľností a poplatku za komunálny odpad

Obec Tešedíkovo  vyzýva obyvateľov obce a daňovníkov, ktorí ešte nemajú uhradenú daň z nehnuteľností a  poplatok za komunálne odpady na rok 2021, alebo majú nedoplatky z predchádzajúcich období, aby si čo najškôr splnili svoje daňové povinnosti.

V prípade, ak tak neurobia v lehote splatnosti, stávajú sa daňovými dlžníkmi a správca dane je povinný im za každý deň omeškania vyrubiť úrok z omeškania. Zároveň obec, ako správca dane je nútený pristúpiť k vymáhaniu daňových nedoplatkov prostredníctvom exekučného konania.

Zaplatiť poplatky môžete bankovým prevodom, alebo zaplatením v hotovosti v pokladni obecného úradu. Informácie: osobne na Obecnom úrade v Tešedíkove u p. Ildikó Szabovej na oddelení daní a poplatkov, elektronicky na e-mailovej adrese tesedikovo@tesedikovo.sk, alebo telefonicky na čísle 031/590 28 84.

Dátum vloženia: 10. 11. 2021 19:39
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 11. 2021 19:48
Autor: Správca Webu