Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Výzva - daň z nehnuteľnosti a poplatky

Výzva - daň z nehnuteľnosti a poplatky 1

Výzva - daň z nehnuteľnosti a poplatky

Obec Tešedíkovo upzorňuje občanov, že 30. novembra uplynie termín  poslednej splátky dane z nehnuteľností a poplatku za komunálne odpady na rok 2020.

Vyzývame Vás, aby ste uhradili daň z nehnuteľností a  poplatok za komunálne odpady na rok 2020, ak ste tak doteraz neurobili. Zároveň vyzývame daňovníkov, ktorí majú nedoplatky z predchádzajúcich období, aby si čo najskôr splnili svoje daňové povinnosti.

V prípade, ak tak neurobia v lehote splatnosti, stávajú sa daňovými dlžníkmi a správca dane je povinný im za každý deň omeškania vyrubiť úrok z omeškania. Zároveň obec, ako správca dane je nútený pristúpiť k vymáhaniu daňových nedoplatkov prostredníctvom exekučného konania.

Zaplatiť poplatky môžete bankovým prevodom, alebo zaplatením v hotovosti v pokladni obecného úradu. Informácie: osobne na Obecnom úrade v Tešedíkove u p. Ildikó Szabovej na oddelení daní a poplatkov, elektronicky na e-mailovej adrese tesedikovo@tesedikovo.sk, alebo telefonicky na čísle 031/590 28 84.

 

Dátum vloženia: 23. 11. 2020 20:13
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 11. 2020 20:16
Autor: Správca Webu