Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Výberové konanie na pracovnú pozíciu VEDÚCI PRACOVNÍK KOMPOSTÁRNE A PREVÁDZKARNE VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB OBCE TEŠEDÍKOVO

Výberové konanie na pracovnú pozíciu VEDÚCI PRACOVNÍK KOMPOSTÁRNE  A PREVÁDZKARNE VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB OBCE TEŠEDÍKOVO 1

Výberové konanie na pracovnú pozíciu VEDÚCI PRACOVNÍK KOMPOSTÁRNE A PREVÁDZKARNE VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB OBCE TEŠEDÍKOVO

Obec  Tešedíkovo v súlade s § 3 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme

vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu v plnom pracovnom úväzku:

VEDÚCI PRACOVNÍK KOMPOSTÁRNE

A PREVÁDZKARNE VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB OBCE TEŠEDÍKOVO

     Záujemca o pracovnú pozíciu zašle alebo odovzdá písomnú prihlášku s predpísanými náležitosťami a prílohami (viď nižšie) do 23.09.2021 do 12.00 hod. na adresu:

Obec Tešedíkovo, č. 860, 925 82  Tešedíkovo.

Zodpovednosti/ Úlohy:

riadenie obsluhy technologických zariadení kompostárne

koordinácia činností a prác kompostárne a prevádzkarne verejnoprospešných služieb – odpadové hospodárstvo, obecná zeleň, čistota a poriadok v obci, správa cintorína, prevádzkovanie detských ihrísk  

výkon kontrolnej činnosti, zabezpečovanie prevádzky-schopnosti kompostárne a VPS

starať sa o vozový park a o mechanizačné prostriedky

koordinovať drobné opravy, emisné kontroly, STK

viesť agendu o spotrebe pohonných hmôt, prevádzkové denníky strojov a mechanizmov, evidenciu a výkazy o odpadoch, evidenciu o pracovníkoch, podklady do výplaty

sledovať dodržanie platných predpisov BOZP, PO

Požadované predpoklady:

úplné stredoškolské vzdelanie - technického zamerania  (elektro, strojnícke, stavebné)

prax minimálne 3 roky, riadiace skúsenosti sú pre uchádzačov výhodou

užívateľské ovládanie PC (Microsoft Word, Excel, Internet - e-mail, www)

vodičský preukaz skupiny B

zdravotná spôsobilosť

Osobnostné predpoklady, ďalšie požiadavky:

spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

bezúhonnosť

vedúce schopnosti

dôslednosť, samostatnosť, zodpovednosť a rozhodnosť, zmysel pre poriadok

Zoznam požadovaných dokladov:

prihláška do výberového konania

profesijný štruktúrovaný životopis

doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania

Platové podmienky: v zmysle zákona o výkone prác vo verejnom záujme.

Dátum možného nástupu: november 2021, alebo podľa dohody – s 3 mesačnou skúšobnou dobou

Uchádzač doručí písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej ,,Výberové konanie - Vedúci pracovník kompostárne - NEOTVÁRAŤ".

Uchádzač o pracovnú pozíciu po splnení podmienok podania žiadosti a povinných dokladov k nej, bude pozvaný na pohovor.

Obec si vyhradzuje právo nevyberať si žiadneho z uchádzačov.

Kontakt: Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi – starostka obce
Telefón: 0908 468 260
e-mail.: tesedikovo@tesedikovo.sk

 

Súhlas so SOÚ - uchádzač o zamestnanie

Prílohy

Súhlas so SOÚ_uchádzači - internet.docx

Súhlas so SOÚ_uchádzači - internet.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 304,36 kB
Dátum vloženia: 24. 8. 2021 12:50
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 8. 2021 14:34
Autor: Správca Webu