Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

PRACOVNÁ PONUKA OBECNÉHO ÚRADU V TEŠEDÍKOVE

PRACOVNÁ PONUKA OBECNÉHO ÚRADU V TEŠEDÍKOVE            1

PRACOVNÁ PONUKA OBECNÉHO ÚRADU V TEŠEDÍKOVE

Obec Tešedíkovo prijme do pracovného pomeru administratívnu pracovníčku na Obecný úrad  v Tešedíkove.

Úväzok: plný pracovný úväzok

Pracovná pozícia: referent v oblasti vybraných úloh obecného úradu, referent kultúry, zástupca matrikárky

Plánovaný dátum nástupu: november 2021 - s 3 mesačnou skúšobnou dobou

Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie (s maturitou)

Zoznam požadovaných dokladov:
• žiadosť o prijatie do zamestnania, motivačný list
• štruktúrovaný životopis
• kópia dokladu o najvyššom ukončenom vzdelaní
• súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v životopise v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR - na priloženom tlačive          

Iné kritéria: práca s PC (word, excel), znalosť slovenského a maďarského jazyka slovom aj písmom, organizačné a komunikačné schopnosti, pracovitosť, dôveryhodnosť, spoľahlivosť, zodpovedný a poctivý prístup k práci, príjemné vystupovanie

Žiadosti o prijatie do zamestnania, krátky životopis a požadované doklady je možné doručiť poštou, elektronicky (naskenované) alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Tešedíkove do 23. septembra 2021 na adresu: Obec Tešedíkovo č. 860, 925 82  Tešedíkovo, e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk. Na výberové konanie prihlásení účastníci budú pozvaní telefonicky alebo e-mailom.

Súhlas so SOÚ - uchádzač o zamestnanie

Prílohy

Súhlas so SOÚ_uchádzači - internet.docx

Súhlas so SOÚ_uchádzači - internet.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 304,36 kB
Dátum vloženia: 24. 8. 2021 13:09
Dátum poslednej aktualizácie: 24. 8. 2021 14:33
Autor: Správca Webu