Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Pozvánka na verejné prerokovanie

Pozvánka na verejné prerokovanie 1

POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA ZÁKONA č. 26/2006 Z.z.
„Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice„

POZVÁNKA NA VEREJNÉ PREROKOVANIE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI PODĽA ZÁKONA č. 26/2006 Z.z.

„Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice„

Oznámenie o konaní verejného prerokovania navrhovanej činnosti zmysle § 34, ods. 2 a ods.3, zák. NR SR č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec Tešedíkovo ako dotknutá obec Vás v zmysle citovaného zákona pozýva na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti s názvom „Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Selice“ navrhovateľa SPV DÁLOVCE s.r.o., Popradská ul. č. 71, 821 06 Bratislava

Prerokovanie navrhovanej činnosti sa uskutoční dňa 23.06.2021 so začiatkom o 18:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu, Tešedíkovo č. 860.

 

Verejné prerokovanie sa uskutoční v spolupráci s navrhovateľom, spoločnosťou SPV DÁLOVCE s.r.o. a spracovateľom Správy o hodnotení navrhovanej činnosti, spoločnosťou INECO, s.r.o.

 

                                                                                  Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi, starostka obce

 

Dátum vloženia: 10. 6. 2021 8:45
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 6. 2021 9:07
Autor: Správca Webu