Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Oznam ZSVS a.s. - samoodpočet vodomerov

Oznam ZSVS a.s. - samoodpočet vodomerov 1

Zamestnanci vodárenskej spoločnosti nebudú fyzicky vykonávať odpočty vodomerov.
Žiadajú obyvateľov o vykonanie samoodpočtu do 22. marca 2021.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. vám oznamuje, že vzhľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nebudú zamestnanci našej spoločnosti vykonávať odpočty vodomerov  v mesiaci marec 2021 v obci Tešedíkovo.

 

Zákazníci si môžu stav vodomeru odčítať sami a do 22. 3. 2021 nahlásiť odčítačovi na telefónne číslo 0911 044 609 alebo 0911 044 610 a to v dňoch utorok až sobota, v čase od 07:30 do 15:00 hod. Odčítaný stav môžete nahlásiť aj na e-mailovú adresu stavvodomeru@zsvs.sk alebo vyplnením aktívneho formulára na webovej stránke spoločnosti www.zsvs.sk. Pri takomto nahlásení vodomeru je potrebné, aby ste uviedli technické číslo odberu, číslo vodomeru, adresu odberného miesta, dátum odpočtu a stav vodomeru v m3.

 

Zákazníkom, ktorí stav vodomeru nenahlásia, bude vyfakturovaná spotreba k 31. 3. 2021 vo výške priemerného množstva vody dodanej za predchádzajúce obdobia. 

Ďakujeme za pochopenie.

 

Dátum vloženia: 17. 3. 2021 16:46
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2021 16:46
Autor: Správca Webu