Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Každý deň s novým spoločným zážitkom ....

Každý deň s novým spoločným zážitkom ....

Medzi priority našej obce patrí aj organizovanie letných športových táborov pre deti. Účastníkom tábora sme aj v tomto roku od 12. do 16. augusta ponúkali nezabudnuteľné zážitky plné zábavy, dobrodružstiev a pevných priateľstiev.

Účastníkov tábora v mene našej obecnej samosprávy privítala Mgr. Ildikó Agócs Kőrösi na miestnom športovom ihrisku. Informácie týkajúce so zmenami  programu tábora poskytla Alžbeta Borsányiová, vedúca tábora.

Účastníci tábora hneď po privítaní aj napriek horúcemu počasiu do športovania sa vrhali  s plným nasadením a nadšením. Aj naši inštruktori – Ákoš Hajdú a Barnabáš Szabó  sa zaujali práce, a s výdatnou rozcvičkou pripravili deti na loptové hry – futbal, volejbal.  Po obede sa pod vedením inštruktorky Mgr. Tímei Baranyayovej si deti mohli prejaviť svoju kreativitu a vytvorili táborovú vlajku.  Po obede sa odohrávali skvelé futbalové zápasy. Atmosféra v tábore bola po celý čas veľmi priateľská. Srdečné a vďačné deti a skvelí mladí inštruktori rozdávajúci lásku, milé slovo, a neskutočne veľa úsmevov, tvorili jednu veľkú rodinu. V utorok  pod vedením inštruktorky Mgr. Márii Nagyovej sa s losovaním boli vytvorené dva tímy. Tím Zelených a Červených. Táborová olympiáda, tak ako aj všetky súťaže a hry sa konali veľmi disciplinovane a výsledky oboch tímov  boli skoro rovnaké. Po výdatnom obede nás navštívila mladá talentovaná futbalistka z Tešedíkova Roxana Kollárová. Roxi nám prezradila ako sa dostala medzi popredných futbalových hráčov, a po besede sme si mohli pozrieť aj  diplomy, medaile a poháre, ktoré získala za vynikajúce športové výsledky. Roxi na pamiatku každému venovala dedikovanú fotku. Koncom dňa vďaka profesionálnym inštruktorom Airsoft Klubu v Galante sme prežili ďalšiu skvelú zábavu - adrenalínovú športovú disciplínu, airsoft. Žiaľ, v stredu  sme sa zobudili do veľmi chladného a daždivého počasia. S obecným autobusom sme sa vybrali do Dunajskej Stredy. Na plavecký výcvik sme nemali dobré výhľady. Napokon po krátkej diskusii sme sa rozhodli navštíviť Termálne kúpalisko vo Veľkom Mederi, kde aj napriek nepriaznivému počasiu vo vnútorných bazénoch sme mohli absolvovať očakávaný plavecký výcvik. Na šťastie po obede aj slniečko si vykukalo spoza mračien, a konečne sme si mohli prežiť aj adrenalínovú zábavu vo vonkajších bazénoch a športovísk kúpalisku. Každým dňom aj napriek vekovým rozdielom narastali medzi nami väčšie a väčšie priateľstvá, a všetky dni boli naplno využívané Aj keď koncom dňa sme cítili poriadnu únavu, všetko vymizla pri pomyslení na aktivity a program nasledujúceho dňa. Vo štvrtok sme sa stretli na dvore kultúrneho domu. Rozcvička a Zumba sa rýchlo prebehla, a opäť nasledovali rôzne zábavné hry a súťaže. Po obede nás navštívil Alexander Belovič žonglér zo Šale. Po jeho žonglovaní sme si mohli ukázať naše schopnosti a zdatnosti aj my. Bola to veľmi skvelá zábava.  Deň sme uzatvorili s hudbou a tancom. Takto plynul deň za dňom. Až napokon prišiel ten posledný. Ráno sme sa stretli na Mustang ranči, kde nás milými slovami, so sladkými a slanými dobrotami privítala pani Gabika. Po desiate nasledovala prehliadka mini ZOO, a jazdenie na koni. Na obed sme sa vrátili do kultúrneho domu. Po obede nás navštívil František Szekeres,  so synom Alexom. Pravidelne navštevujú domáce a zahraničné lukostrelecké súťaže. Aj my sme sa dozvedeli veľmi užitočné informácie o lukostreľbe, a po prednáške sme si mohli vyskúšať aj lukostreľbu. Po lukostreľbe nasledovalo celkové zhodnotenie tábora. Celotýždňové udalosti sme si mohli pozrieť vďaka fotodokumentácie a videofilmov. Každému účastníkovi tábora sme na pamiatku venovali malý zošit s aktivitami týždňa, pamätnú fotku a medailu.

Za celkový bezproblémový vchod tábora patrí veľká vďaka našim skvelým inštruktorom. Za krásnu fotodokumentáciu a prezentáciu ďakujeme Mgr. Tímei Baranyayovej a Mgr. Márii Nagyovej. Za podporu ďakujeme Nitrianskemu samosprávnemu kraju a Obecnému úradu v Tešedíkove. Za vynikajúce jedlá ďakujeme Eve Fölösovej a za pomoc Reni Szarkovej.

Alžbeta Borsányiová –vedúca tábora

Fotky  je možné stiahnuť tu. 

Dátum vloženia: 17. 8. 2019 14:28
Dátum poslednej aktualizácie: 13. 9. 2019 14:15
Autor: