Menu

Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Do pozornosti podnikateľov : Oznamovanie vzniku prevádzkarne a otváracích hodín prevádzkarne

Do pozornosti podnikateľov : Oznamovanie vzniku prevádzkarne a otváracích hodín prevádzkarne

Do pozornosti podnikateľov : Oznamovanie vzniku prevádzkarne a otváracích hodín prevádzkarne

Obec Tešedíkovo informuje  prevádzkovateľov pôsobiacich v obci Tešedíkovo, že dňa 29.10.2020 nadobudlo účinnosť nové Všeobecne záväzné nariadenie obce Tešedíkovo č. 3/2020, ktoré určuje pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb na území obce Tešedíkovo a povinnosti prevádzkovateľov obchodov a služieb. Prevádzkovatelia sú povinní dodržiavať povolený prevádzkový čas prevádzok v zmysle tohto VZN.

Prevádzkovateľ písomne oznamuje obecnému úradu otvorenie prevádzkarne a určenie prevádzkovej doby, zmenu prevádzkovej doby a zrušenie prevádzkarne v zmysle VZN č. 3/2020 v lehote 5 pracovných dní odo dňa vzniku skutočnosti.

 

Povinné prílohy : fotokópia živnostenského listu alebo výpis z obchodného registra (z internetu), doklad o vlastníctve alebo prenajatí priestoru (LV, prípadne nájomná zmluva)

 

Prílohy

VZN č. 3_2020 - otváracie hodiny (1).pdf

VZN č. 3_2020 - otváracie hodiny (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,23 kB

vzor ohlásenia k VZN č. 3_2020.docx

vzor ohlásenia k VZN č. 3_2020.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 12,44 kB
Dátum vloženia: 2. 11. 2020 17:23
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 11. 2020 17:29
Autor: Správca Webu