Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

VZN

2009

VZN č. 3/2009 o pripojení na verejnú kanalizáciu obce Tešedíkovo

VZN č.3-2009 o pripojení na verejnú kanalizáciu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,17 kB
Stiahnuté: 139×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 2/2009 o podmienkach nájmu bytov - 18 b.j

2009 VZN č. 2 2009 o podmienkach nájmu bytov - 18 b.j.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 859,44 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 1/2009 o vylepovaní volebných plagátov v obci Tešedíkovo

VZN č 1-2009 o vylepovaní plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,69 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 5. 9. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2006

2009 Dodatok č. 1 k VZN č. 1 2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,98 kB
Stiahnuté: 121×
Vložené: 5. 9. 2019

2007

VZN č. 2/2007 o podmienkach bytov - 3x12 b.j

2007 VZN č. 2 2007 o podmienkach bytov - 3x12 b.j.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 650,83 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 1/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Tešedíkovo

2007 VZN č. 1 2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,12 MB
Stiahnuté: 161×
Vložené: 5. 9. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2003

2007 Dodatok č. 1 k VZN č. 3 2003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,99 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 5. 9. 2019

2006

VZN č. 2/2006 o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

2006 VZN č. 2 2006 o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,19 kB
Stiahnuté: 126×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 1/2006 o podmienkach nájmu bytov - 12 b.j. pri lekárni

2006 VZN č. 1 2006 o podmienkach nájmu bytov - 12 b.j. pri lekárni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,91 kB
Stiahnuté: 155×
Vložené: 5. 9. 2019

2005

VZN č. 1/2005 na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce Tešedíkovo na podporu kultúry, športu a cirkvi na území obce Tešedíkovo

2005 VZN č. 1 2005 na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce Tešedíkovo na podporu kultúry, športu a cirkvi na území obce Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 787,41 kB
Stiahnuté: 141×
Vložené: 5. 9. 2019

2003

VZN č. 3/2003 o podmienkach nájmu bytov - 12 b. j. pri železničnej stanici

2003 VZN č. 3 2003 o podmienkach nájmu bytov - 12 b. j. pri železničnej stanici.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 747,77 kB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 2/2003 o finančnom riadení a finančnej kontrole

2003 VZN č. 2 2003 o finančnom riadení a finančnej kontrole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB
Stiahnuté: 138×
Vložené: 5. 9. 2019

2002

VZN č. 1/2002 o podmienkach držania psov v obci Tešedíkovo

2002 VZN č. 1 2002 o podmienkach držania psov v obci Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 755,89 kB
Stiahnuté: 150×
Vložené: 5. 9. 2019

2000

VZN č. 1/2000 o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom

2000 VZN č. 1 2000 o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 675,98 kB
Stiahnuté: 170×
Vložené: 5. 9. 2019

1999

VZN č. 2 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

1999 VZN č. 2 99 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 971,85 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 5. 9. 2019

1997

VZN č. 1 97 o verejnom poriadku v obci Tešedíkovo

1997 VZN č. 1 97 o verejnom poriadku v obci Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,42 MB
Stiahnuté: 233×
Vložené: 5. 9. 2019

1996

VZN č. 2 o používaní jazyka národnostných menšín na území obce Tešedíkovo

1996 VZN č. 2 o používaní jazyka národnostných menšín na území obce Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,63 kB
Stiahnuté: 152×
Vložené: 18. 9. 2019

VZN č. 3 vo veci organizačného poriadku Domu kultúry v obci Tešedíkovo

1996 VZN č. 3 vo veci organizačného poriadku Domu kultúry v obci Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,33 MB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 5. 9. 2019
Zobrazené 81-98 z 98