Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

VZN

2023

Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Tešedíkovo č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení na území obce Tešedíkovo

Dodatok č.-3-k-VZN-č.-1_2020-o-urceni-vysky-financnych - v roku 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,55 kB
Stiahnuté: 42×
Vložené: 15. 3. 2023

2022

Dodatok č. 1/2022 k VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dodatok č. 1_2022 k VZN č. 1_2015 - o sociálnych službách (stravovanie ubytovaných a dôchdodcov obce).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,15 kB
Stiahnuté: 44×
Vložené: 17. 12. 2022

VZN č. 4/2022 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

VZN č. 4_2022 miestne poplatky za KO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 402,71 kB
Stiahnuté: 77×
Vložené: 17. 12. 2022

VZN č. 3/2022 o dani z nehnuteľnosti, dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje, dani za ubytovanie a dani za užívanie verejného priestranstvasa, dani za predajné automaty

VZN č. 3_2022 - daň z nehnuteľnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 488,7 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 18. 5. 2023

Dodatok č. 4/2022 k VZN č. 1/2017 v znení Dodatku č. 2/2019 a Dodatku č. 3/2022 - výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom klubu detí

Dodatok č. 4_2022 k VZN č. 1_2017 - miestny poplatok v MŠ, klub detí.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 284,87 kB
Stiahnuté: 45×
Vložené: 20. 10. 2022

Dodatok č. 3/2022 K VZN č. 1/2017 v znení Dodatku č. 2/2019 Obce Tešedíkovo o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách a materských šk

Dodatok č. 3_2022 k VZN č. 1_2017 - čiastočná náhrada nákladov v školskej jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 503,15 kB
Stiahnuté: 56×
Vložené: 31. 8. 2022

Všeobecné záväzné nariadenie obce Tešedíkovo č. 2/2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené

VZN č. 2_2022 o ustanovení činností, ktorých vykonávanie je na území obce zakázané alebo obmedzené.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 542,52 kB
Stiahnuté: 65×
Vložené: 28. 7. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Tešedíkovo č. 1/2022 o udržiavaní čistoty v obci a o ochrane verejnej zelene

VZN č. 1_2022 udržiavanie čistoty v obci.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,77 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 28. 7. 2022

Dodatok č. 2 k VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení na území obce Tešedíkovo.

Dodatok č.-2-k-VZN-č.-1_2020-o-urceni-vysky-financnych - v roku 2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,68 kB
Stiahnuté: 76×
Vložené: 13. 4. 2022

2021

2020

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení na území obce Tešedíkovo.

Dodatok č.-1-k-VZN-č.-1_2020-o-urceni-vysky-financnych.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,42 kB
Stiahnuté: 177×
Vložené: 17. 5. 2021

VZN č. 7/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Tešedíkovo

VZN_č. 7_7020_o_nakladní_s_KO_a_DSO - Tešedíkovo 2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 622,93 kB
Stiahnuté: 227×
Vložené: 16. 12. 2020

VZN č. 6/2020 - miestne dane a poplatky

VZN_č. 6_2020_-_daň_z_nehnut.,_TKO,_ver._priestr.,_ubytov..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 552,21 kB
Stiahnuté: 231×
Vložené: 16. 12. 2020

VZN č. 5/2020 o určení školského obvodu základnej školy

VZN č. 5_2020 o školskom obvode.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 281,03 kB
Stiahnuté: 244×
Vložené: 14. 10. 2020

VZN č. 4/2020 o podmienkach držania psov na území obce Tešedíkovo

VZN č. 4_2020 o_držaní_psov_ (2).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,98 kB
Stiahnuté: 208×
Vložené: 14. 10. 2020

VZN č. 3/2020 o o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Tešedíkovo

VZN č. 3_2020 - otváracie hodiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 393,23 kB
Stiahnuté: 211×
Vložené: 14. 10. 2020

Vzor vyúčtovania dotácie z rozpočtu obce Tešedíkovo - príloha č. 2 k VZN č. 2/2020

Príloha č. 2 k VZN č. 2_2020 - vyúčtovanie dotácie.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 15,53 kB
Stiahnuté: 189×
Vložené: 10. 9. 2020

Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce Tešedíkovo - príloha č. 1 k VZN č. 2/2020

Príloha č. 1 k VZN č. 2_2020 - žiadosť o dotáciu.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,87 kB
Stiahnuté: 226×
Vložené: 10. 9. 2020

VZN č. 2/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Tešedíkovo

VZN č. 2_ 2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 672,26 kB
Stiahnuté: 268×
Vložené: 10. 9. 2020

VZN č. 1/2020 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku materských škôl a školských zariadení na území obce Tešedíkovo

VZN č. 1_2020 - o financovaní školských zariadení na území obce Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 390,57 kB
Stiahnuté: 209×
Vložené: 15. 5. 2020

2019

VZN č. 4/2019 o správe a prevádzkovaní pohrebiska obce Tešedíkovo

20191216 VZN č. 4_2019 Prevádzkový poriadok pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 550,21 kB
Stiahnuté: 477×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN č. 3/2019 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

20191216 VZN č. 3_2019 o vylepovaní volebných plagátov - Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 49,56 kB
Stiahnuté: 256×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN č. 2/2019 - o daniach

20191216 VZN č. 2_ 2019 - daň z nehnut., TKO, ver. priestr., ubytov..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,97 kB
Stiahnuté: 421×
Vložené: 18. 12. 2019

VZN č. 1/2019 o zriadení Materskej školy s vyučovacím jazykom maďarským

20191009 VZN 1_2019 - zriadenie MŠ s vjm - Óvoda, Tešedíkovo 153 - Pered a výdajnej školskej jedálne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 63,48 kB
Stiahnuté: 229×
Vložené: 11. 12. 2019

Dodatok č.2 k VZN č.1/2017 o zápise do školy a stravovaní

20190613 Dodatok 2 k VZN 1-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 613,02 kB
Stiahnuté: 211×
Vložené: 5. 9. 2019

Dodatok č.1 k VZN č.1/2017 o zápise do školy a stravovaní

20190213 Dodatok 1 k VZN 1-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 730,54 kB
Stiahnuté: 223×
Vložené: 5. 9. 2019

2018

VZN č. 2/2018 o daniach, poplatku za odpady na rok 2019

VZN 2_2018 - daň z nehnut., TKO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,02 kB
Stiahnuté: 201×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN číslo 1/2018 o dani a poplatkoch za užívanie verejného priestranstva a za ubytovanie na rok 2019

VZN 1_2018 - ver. priestr. ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,83 kB
Stiahnuté: 206×
Vložené: 5. 9. 2019

2017

VZN č.5/2017 o poskytovaní dotácií

VZN č 5-2017 DOTÁCIE.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,12 kB
Stiahnuté: 242×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č.4/2017 o daniach a odpade

VZN č 4-2017 - daň z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 89,72 kB
Stiahnuté: 239×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č.3/2017 o dani a poplatkoch

VZN c 3-2017 - ver priestr ubytov .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,02 kB
Stiahnuté: 196×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č.2-2017 o odpadoch

VZN c 2-2017 - odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,96 kB
Stiahnuté: 208×
Vložené: 5. 9. 2019

Dodatok č.2 k VZN č.1/2005 (dotácie)

Dodatok č 2 k VZN č 1 2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,64 kB
Stiahnuté: 180×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č 1- 2017 - o zápise dieťaťa

VZN č 1- 2017 - o zápise dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 45,4 kB
Stiahnuté: 222×
Vložené: 5. 9. 2019

2016

VZN č 4 2016 o dani z nehnuteľnost o dani za psa o dani za predajné automaty a nevýherné automaty za komunálny odpad a drobné stavebné odpady

20161215 VZN č 4 2016 o dani z nehnuteľnost o dani za psa o dani za predajné automaty a nevýherné automaty za komunálny odpad a drobné stavebné odpa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 62,24 kB
Stiahnuté: 247×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č 3 2016 o dani a poplatkoch za užívanie verejného priestranstva a za ubytovanie

20161215 VZN č 3 2016 o dani a poplatkoch za užívanie verejného priestranstva a za ubytovanie _2_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 39,26 kB
Stiahnuté: 161×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 2/2016 o odpadoch

20160714 VZN č 2-2016 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 85,96 kB
Stiahnuté: 180×
Vložené: 5. 9. 2019

Dodatok k VZN č. 1/2005

20160315 Dodatok č 1 k VZN č 1 2005.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,64 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 1/2016 o zápise dieťaťa

20160315 VZN č 1- 2016 - o zápise dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 46,71 kB
Stiahnuté: 195×
Vložené: 5. 9. 2019

2015

VZN obce Tešedíkovo č. 6-2016 o vode, odpadových vodách a žumpách

VZN č 6-2015 - voda.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,56 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN obce Tešedíkovo č. 5-2015 o dani z nehnuteľnosti a dani za psa

VZN č 5-2015 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI O DANI ZA PSA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,27 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN obce Tešedíkovo č. 4-2015 o dani a poplatkoch za užívanie verejného priestranstva

VZN č 4- 2015 o dani a poplatkoch za užívanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,66 kB
Stiahnuté: 134×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN obce Tešedíkovo č. 3-2015 o odpadoch

VZN č 3-2015 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 88,29 kB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č.2/2015 upravujúce nájom nájomných bytov postavených s podporou štátu

VZN č 2 2015 o nájme nájomných bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 64,33 kB
Stiahnuté: 260×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN obce Tešedíkovo č.1/2015 o poskytovaní sociálnych služieb

VZN č 1-2015 o poskytovaní soc služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,22 kB
Stiahnuté: 205×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN obce Tešedíkovo o miestnej dani č. 3/2014 platné na rok 2015

VZN č 3 2014 - miestne dane - rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,98 kB
Stiahnuté: 129×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN obce Tešedíkovo o dani a poplatkoch za užívanie verejného priestranstva a za ubytovanie číslo 4/2014 platné na rok 2015

VZN č 4 2014- verejné priestransto - ubytovanie - na rok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,12 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 5. 9. 2019

2014

VZN č. 1/2014 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporou štátu

20140116 VZN o podmienkach nájmu bytov - 12 b j - Hlavná ulica.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 34,84 kB
Stiahnuté: 546×
Vložené: 5. 9. 2019

2013

VZN č. 5/2013 o daniach a poplatkoch za užívanie verejného priestranstva a za ubytovanie

VZN 5 2013 ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,92 kB
Stiahnuté: 159×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č.4/2013 o daniach a poplatkoch

VZN 4 2013 miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,58 kB
Stiahnuté: 112×
Vložené: 5. 9. 2019

Obec Tešedíkovo podľa § 6 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov s poukazom na § 11 ods. 4 písm. g)

Obec Tesedíkovo podľa 6 zákona SNR.rtf
Typ súboru: RTF dokument, Velkosť: 5,41 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č 2/2013 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat

VZN č 2-2013 o odchyte túlavých a zabehnutých zvierat.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 60,73 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 5. 9. 2019

Dodatok č. 1 Obce Tešedíkovo k Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/2011

2013-09-09 Dodatok č 1 2013 k VZN č 2 2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 24,17 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č.1/2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN č 1 2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 57,99 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 5. 9. 2019

2012

VZN č. 5/2012 o daniach a poplatkoch za užívanie verejného priestranstva a za ubytovanie

VZN - 5 - 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,17 kB
Stiahnuté: 130×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 4/2012 o daniach

VZN 4 2012 miestne dane.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 59,86 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 5. 9. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2009

VZN č 2-2009 dodatok 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,27 kB
Stiahnuté: 120×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 3/2012 o podmienkach nájmu bytov postavených s podporoou štátu

VZN č 3-2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 805,46 kB
Stiahnuté: 147×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 2/2012 o nakladaní s odpadmi na území obce Tešedíkovo

VZN č 2 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 70,44 kB
Stiahnuté: 185×
Vložené: 5. 9. 2019

Dodatok č. 2 k VZN 1/2006

Dodatok č.2 k VZN 1-2066.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,88 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN obce Tešedíkovo o podrobnostiach a organizácii miestneho referenda v obci Tešedíkovo

VZN o podrobnostiach a organizácii miestneho referenda v obci Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 74,85 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 5. 9. 2019

2011

VZN č. 8/2011 o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č 8-2011 o dani za užívanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 35,43 kB
Stiahnuté: 133×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 7/2011 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

VZN č 7-2011 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 36,85 kB
Stiahnuté: 136×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 6/2011 o dani za ubytovanie

VZN č 6-2011 o dani za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 30,07 kB
Stiahnuté: 134×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 5/2011 o dani z nehnuteľnosti

VZN č 5-2011 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 38,71 kB
Stiahnuté: 188×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 4/2011 o odpadoch

VZN č 4-2011 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,08 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 3/2011 o dani za psa

VZN č 3-2011 o dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,08 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 2-2011

VZN č 2 2011 - o zápise dieťaťa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 41,63 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 1/2011 o podmienkach nájmu bytov

VZN 1-2011.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 827,02 kB
Stiahnuté: 171×
Vložené: 5. 9. 2019

2010

VZN č. 7/2010 o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č.7-2010 o dani za užívanie verejného priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,29 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 6/2010 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

VZN č. 6-2010 o dani za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,05 kB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 5/2010 o dani za ubytovanie

VZN č. 5-2010 o dani za ubytovanie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 141,98 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 4/2010 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 4-2010 o dani z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,57 kB
Stiahnuté: 145×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 3/2010 o odpadoch

VZN č. 3-2010 o odpadoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 163,6 kB
Stiahnuté: 144×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 2/2010 o dani za psa

VZN č. 2-2010 o dani za psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 145,92 kB
Stiahnuté: 149×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb

VZN č. 1-2010 o poskytovaní soc. služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 464,66 kB
Stiahnuté: 187×
Vložené: 5. 9. 2019

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2003

2010 Dodatok č. 2 k VZN č. 3 2003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,58 kB
Stiahnuté: 143×
Vložené: 5. 9. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2007

2010 Dodatok č. 1 k VZN č. 2 2007.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 147,4 kB
Stiahnuté: 156×
Vložené: 5. 9. 2019

2009

VZN č. 3/2009 o pripojení na verejnú kanalizáciu obce Tešedíkovo

VZN č.3-2009 o pripojení na verejnú kanalizáciu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 208,17 kB
Stiahnuté: 151×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 2/2009 o podmienkach nájmu bytov - 18 b.j

2009 VZN č. 2 2009 o podmienkach nájmu bytov - 18 b.j.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 859,44 kB
Stiahnuté: 151×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 1/2009 o vylepovaní volebných plagátov v obci Tešedíkovo

VZN č 1-2009 o vylepovaní plagátov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 44,69 kB
Stiahnuté: 142×
Vložené: 5. 9. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2006

2009 Dodatok č. 1 k VZN č. 1 2006.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 144,98 kB
Stiahnuté: 127×
Vložené: 5. 9. 2019

2007

VZN č. 2/2007 o podmienkach bytov - 3x12 b.j

2007 VZN č. 2 2007 o podmienkach bytov - 3x12 b.j.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 650,83 kB
Stiahnuté: 132×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 1/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Tešedíkovo

2007 VZN č. 1 2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,12 MB
Stiahnuté: 175×
Vložené: 5. 9. 2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2003

2007 Dodatok č. 1 k VZN č. 3 2003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 127,99 kB
Stiahnuté: 157×
Vložené: 5. 9. 2019

2006

VZN č. 2/2006 o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

2006 VZN č. 2 2006 o sociálnej ochrane detí a o sociálnej kuratele.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,19 kB
Stiahnuté: 131×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 1/2006 o podmienkach nájmu bytov - 12 b.j. pri lekárni

2006 VZN č. 1 2006 o podmienkach nájmu bytov - 12 b.j. pri lekárni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 543,91 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 5. 9. 2019

2005

VZN č. 1/2005 na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce Tešedíkovo na podporu kultúry, športu a cirkvi na území obce Tešedíkovo

2005 VZN č. 1 2005 na poskytnutie finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce Tešedíkovo na podporu kultúry, športu a cirkvi na území obce Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 787,41 kB
Stiahnuté: 154×
Vložené: 5. 9. 2019

2003

VZN č. 3/2003 o podmienkach nájmu bytov - 12 b. j. pri železničnej stanici

2003 VZN č. 3 2003 o podmienkach nájmu bytov - 12 b. j. pri železničnej stanici.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 747,77 kB
Stiahnuté: 156×
Vložené: 5. 9. 2019

VZN č. 2/2003 o finančnom riadení a finančnej kontrole

2003 VZN č. 2 2003 o finančnom riadení a finančnej kontrole.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,81 MB
Stiahnuté: 146×
Vložené: 5. 9. 2019

2002

VZN č. 1/2002 o podmienkach držania psov v obci Tešedíkovo

2002 VZN č. 1 2002 o podmienkach držania psov v obci Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 755,89 kB
Stiahnuté: 159×
Vložené: 5. 9. 2019

2000

VZN č. 1/2000 o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom

2000 VZN č. 1 2000 o poplatku za znečistenie ovzdušia malým zdrojom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 675,98 kB
Stiahnuté: 176×
Vložené: 5. 9. 2019

1999

VZN č. 2 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

1999 VZN č. 2 99 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 971,85 kB
Stiahnuté: 206×
Vložené: 5. 9. 2019

1997

VZN č. 1 97 o verejnom poriadku v obci Tešedíkovo

1997 VZN č. 1 97 o verejnom poriadku v obci Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,42 MB
Stiahnuté: 247×
Vložené: 5. 9. 2019

1996

VZN č. 2 o používaní jazyka národnostných menšín na území obce Tešedíkovo

1996 VZN č. 2 o používaní jazyka národnostných menšín na území obce Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,63 kB
Stiahnuté: 166×
Vložené: 18. 9. 2019

VZN č. 3 vo veci organizačného poriadku Domu kultúry v obci Tešedíkovo

1996 VZN č. 3 vo veci organizačného poriadku Domu kultúry v obci Tešedíkovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,33 MB
Stiahnuté: 161×
Vložené: 5. 9. 2019