Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Oznámenie o štatistickom zisťovaní - zisťovanie o vzdelávaní dospelých (AES)

Dátum zvesenia: 30. 11. 2022 Zodpovedá: Správca Webu