Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Oznámenie o štatistickom zisťovaní o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu- informácia pre obyvateľov

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu