Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Zorán Milutinovic

Dátum zvesenia: 1. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu