Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tomáš Varga

Dátum zvesenia: 14. 5. 2022 Zodpovedá: Správca Webu