Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Tibor Stojka

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022 Zodpovedá: Správca Webu