Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Stanislav Kozár

Dátum zvesenia: 19. 5. 2022 Zodpovedá: Správca Webu