Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Monika Borsányi

Dátum zvesenia: 8. 10. 2022 Zodpovedá: Správca Webu