Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Beáta Šidová

Dátum zvesenia: 8. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu