Obec Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Obec Tešedíkovo
Peredközség

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko

Informácia o prechode výplaty finančnej pomoci pre odídencov Ukrajiny z medzinárodného na vnútroštátny systém od 1.9.2022

Zmena pravidiel v oblasti dopravy - pre Odídencov - od júla 2022 

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na SK 

Informácie pre Ukrajincov prichádzajúcich na SK - v ukrajinštine

Dočasné útočisko - UA, EN, SK 

Dočasné útočisko - AN, SK, UA

Ubytovanie

Uznesenie č. 144/2022 k návrhu na vyhlásenie dočasného útočiska

Zákon č. 480/2022 Z.z. o azyle 

Obete obchodovania s ľuďmi 

Informácie k problematike bchodovania s ľuďmi

Informácie o dočasnom útočisku pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko  (SK)

Informácie o dočasnom útočisku pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko (UA)

Ako získať prechodný pobyt na Slovensku

Na čo nezabudnúť, ak máte prechodný pobyt na Slovensku

Ako získať trvalý pobyt na Slovensku

Na čo nezabudnúť, ak máte trvalý pobyt na Slovensku

 

Tlačivá k registrácii cudzincov na cudzineckej polícii: 

Čestné prehlásenie - ubytovanie

Hlásenie krátkodobého pobytu cudzinca

Udelenie prechodného pobytu a trvalého pobytu cudzinca

Vyhlásenie cudzinca 

 

Online služba pre registráciu dočasného útočiska: https://portal.minv.sk/wps/portal/domov/ecu/ecu_elektronicke_sluzby/ECU-UA

Link na stránku Migračného informačného centra IOM, kde sú uvedené informácie a pomoc v súvislosti Ukrajinou: https://www.mic.iom.sk/sk/novinky/757-info-ukrajina.html

 

Poskytovanie pomoci v hmotnej núdzi:

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi - AN/SKŽiadosť o pomoc v hmotnej núdzi - UA/SK 

Tlačivo na nahlásenie zmien pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi Ukrajincom- SK,UA

Tlačivo na nahlásenie zmien pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi Ukrajincom- SK,AN 

 

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo všetky potrebné informácie v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti na stránke  https://www.health.gov.sk/?pomoc-ukrajine.

 

Informácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a vojnových utečencov zverejnila aj Všeobecná zdravotná poisťovňa na svojej stránke https://www.vszp.sk/ukrajina/.

 

Komplexný informačný leták pre odídencov z Ukrajiny ubytovaných na Slovensku

Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle

Dotazník pri pediatrickom vyšetrení 

Vstup dení z Ukrajiny do škôl na Slovensku

 

 

 

 

 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu