Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Verejnoprospešné služby

 

Alexander KOCSIS

tel.: 0908 061 073

 

           Oprava a údržba verejného osvetlenia a obecného rozhlasu

           Zber, preprava tuhého komunálneho odpadu a zeleného odpadu

           Starostlivosť o verejnú zeleň v obci

           Údržba miestneho cintorína

           Údržba detských ihrísk, pieskovísk

           Zimná údržba miestnych komunikácií

           Zabezpečenie vianočnej výzdoby obce