Tešedíkovo
ObecTešedíkovo
Tešedíkovo
Peredközség

Sekretariát

 

Denisa SZEDLÁROVÁ

tel.: 031/77 95 411, 031/590 2881

e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

          Podateľňa - došlá, odoslaná pošta

          Evidencia obyvateľstva s príslušnou dokumentáciou                                                                       (prihlasovanie, odhlasovanie obyvateľov na trvalý a prechodný pobyt)

          Príjem relácií do obecného rozhlasu

          Osvedčovanie podpisov a listín

          Vydávanie povolení na verejné akcie a podujatia

          Poskytnutie informácií o občanoch obce na základe dožiadaní štátnych orgánov

          Centrálny register došlej a odoslanej pošty OÚ

          Archivácia písomností obecného úradu     

          Zástupca matrikára